Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

Rok szkolny 2010/2011

* Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 31.08.2010 r.
                           w sprawie:  Organizacja nowego roku szkolnego 2010/2011.

* Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 09.09.2010 r.
                           w sprawie:  Zatwierdzenie planów pracy szkoły i planu nadzoru pedagogicznego
                                                          na rok szkolny 2010/2011.

* Zarządzenie nr 3 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 26.10.2010 r.
                           w sprawie:  ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
                                                         w roku szkolnym 2010/2011.

* Zarządzenie nr 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 08.11.2010 r.
                           w sprawie:  ustalenia zespołów nadzorujących sprawdzian w dniu 16.11.2010 r.

* Zarządzenie nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 15.11.2010 r.
                           w sprawie:  powołania Szkolnej Komisji do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych
                                                          z matematyki, przyrody, j. polskiego.

* Zarządzenie nr 5a Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 15.11.2010 r.
                           w sprawie:  instrukcji inwentaryzacyjnej.

* Zarządzenie nr 5b Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 26.11.2010 r.
                           w sprawie:  przeprowadzenia inwentaryzacji w roku obrotowym 2010.

* Zarządzenie nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 02.12.2010 r.
                           w sprawie:  Analiza wyników próbnego sprawdzianu.

* Zarządzenie nr 7 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 17.01.2011 r.
                           w sprawie:  klasyfikacja uczniów za I semestr roku szkolnego 2010/2011.

* Zarządzenie nr 8 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 17.01.2011 r.
                           w sprawie:  podsumowanie I semestru roku szkolnego 2010/2011.

* Zarządzenie nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 01.03.2011 r.
                            w sprawie:  ustalenia zespołów nadzorujących sprawdzian w dniu 05.04.2011 r.

* Zarządzenie nr 11 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 24.03.2011 r.
                           w sprawie:  powołania zespołu d/s zasad udzielania i organizacji pomocy
                                                          psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012.

* Zarządzenie nr 12 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 12.04.2011 r.
                            w sprawie:  Kontrola zarządcza. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Ewaluacja 
                            wewnętrzna.

* Zarządzenie nr 13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 13.04.2011 r.
                            w sprawie:  Regulaminu Kontroli Zarządczej.

* Zarządzenie nr 14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 13.04.2011 r.
                           w sprawie:  wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości.

* Zarządzenie nr 15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 20.04.2011 r.
                           w sprawie:  wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej.

* Zarządzenie nr 16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 09.06.2011 r.
                            w sprawie: klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej i podsumowującego
                                                          pracę szkoły w roku szkolnym 2010/2011.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2013 23:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Zielińska
Ilość wyświetleń: 2596
23 lutego 2013 00:30 (Marzena Zielińska) - Zmiana treści zakładki.
23 lutego 2013 00:25 (Marzena Zielińska) - Zmiana treści zakładki.
23 lutego 2013 00:19 (Marzena Zielińska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl