Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

Rok szkolny 2011/2012

* Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 24.08.2011 r.
                            w sprawie:  Organizacja nowego roku szkolnego 2011/2012.
* Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 12.09.2011 r.
                            w sprawie:  zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego i planów pracy szkoły.
* Zarządzenie nr 3 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 30.09.2011 r.
                            w sprawie:  ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
                            w roku szkolnym 2011/2012.
* Zarządzenie nr 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 02.11.2011 r.
                            w sprawie:  organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
                            i gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012.
* Zarządzenie nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 04.11.2011 r.
                            w sprawie:  powołania zespołów nadzorujących próbny sprawdzian w dniu 8 listopada 2011 r.
* Zarządzenie nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 10.11.2011 r.
                            w sprawie:  szkolenia rady pedagogicznej - "Organizacja pracy zespołów do spraw pomocy
                            psychologiczno-pedagogicznej w szkole".
* Zarządzenie nr 7 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 01.12.2011 r.
                            w sprawie:  wyników próbnego sprawdzianu.

* Zarządzenie nr 8 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 01.02.2012 r.
                            w sprawie:  klasyfikacji śródrocznej

* Zarządzenie nr 9 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 01.02.2012 r.
                            w sprawie:  podsumowania semestru

* Zarządzenie nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 27.02.2012 r.
                            w sprawie:  powołania zespołów nadzorujących sprawdzian w dniu 3 kwietnia 2012 r.

* Zarządzenie nr 11 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 16.04.2012 r.
                            w sprawie:  powołania zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
                            w roku szkolnym 2012/2013.

* Zarządzenie nr 12 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 27.04.2012 r.
                            w sprawie:  szkoleniowego posiedzenia rady pedagogicznej - "Nowe zadania szkoły
                            związane z wdrożeniem reformy programowej na etapie szkoły podstawowej.

* Zarządzenie nr 13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 18.06.2012 r.
                            w sprawie:  klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej i podsumowującego
                            pracę szkoły w roku szkolnym 2011/2012.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2013 23:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Zielińska
Ilość wyświetleń: 1826
22 lutego 2013 23:38 (Marzena Zielińska) - Zmiana treści zakładki.
22 lutego 2013 23:31 (Marzena Zielińska) - Zmiana treści zakładki.
22 lutego 2013 23:25 (Marzena Zielińska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl