Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

Rok szkolny 2012/2013

* Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 24.08.2012 r.
                            w sprawie:  Organizacja nowego roku szkolnego 2012/2013.

* Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 10.09.2012 r.
                            w sprawie:  zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego i planów pracy szkoły.

* Zarządzenie nr 3 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 28.09.2012 r.
                            w sprawie:  ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
                            w roku szkolnym 2012/2013.

* Zarządzenie nr 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 26.10.2012 r.
                            w sprawie:  organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
                            i gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2012/2013.

* Zarządzenie nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 05.11.2012 r.
                            w sprawie:  powołania zespołów nadzorujących próbny sprawdzian w dniu 15 listopada 2012 r.

* Zarządzenie nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 05.11.2012 r.
                            w sprawie:  szkolenia rady pedagogicznej - "Jak uczyć ciekawie i skutecznie".

* Zarządzenie nr 7 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 07.12.2012 r.
                            w sprawie:  Analiza próbnego sprawdzianu. "Niebieska karta" - spotkanie z przedstawicielem policji.

* Zarządzenie nr 8 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 02.01.2013 r.
                            w sprawie:  Klasyfikacja uczniów za I semestr roku szkolnego 2012/2013.

* Zarządzenie nr 9 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 02.01.2013 r.
                            w sprawie:  Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2012/2013.

* Zarządzenie nr 14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie z dnia 07.06.2013 r.
                            w sprawie:  wszczęcia procedury naboru na stanowisko Księgowego w Szkole Podstawowej nr 5
                                                           im. Jana Pawła II w Lipnie.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2012 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Zielińska
Ilość wyświetleń: 2595
10 czerwca 2013 15:17 (Marzena Zielińska) - Zmiana treści zakładki.
10 czerwca 2013 12:06 (Marzena Zielińska) - Zmiana treści zakładki.
25 lutego 2013 16:44 (Marzena Zielińska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl