Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

* Aktu Założycielskiego
* Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
* Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 557 z 1997 r. ze zmianami)
* Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
* Statutu
* Zarządzeń Kuratora
* Zarządzeń Dyrektora Szkoły
* Ramowego planu pracy szkoły
* Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
* Regulaminów wewnętrznych

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Lipno.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2011 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Zielińska
Ilość wyświetleń: 2393
26 maja 2011 09:20 (Marzena Zielińska) - Zmiana treści zakładki.
26 maja 2011 09:07 (Marzena Zielińska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl